WorldPress Health Blog


Zionisten bedreigen de wereldvrede!
October 22, 2011, 5:45 am
Filed under: Uncategorized

Netanyahu
In tegenstelling tot wat in de Westerse media wordt gepropagandeerd zijn het niet de Palestijnen die de agressie in het Midden-Oosten aanwakkeren maar zijn het de Zionisten die aanhoudend de situatie op scherp zetten.

Wye-akkoord
In het Wye-akkoord van 1998 bereikten Netanyahu en Arafat een nieuw, voorlopig akkoord waarbij werd afgesproken dat Israël zich zou terugtrekken uit 98% van de bezette gebieden in de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever. Verder zouden er een klein aantal nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever bij Israël worden gevoegd. Ariel, de op één na grootste nederzetting op de Westoever en alle nederzettingen in de Gazastrook zouden worden ontruimd. Jeruzalem zou worden verdeeld in een Palestijns en een Israëlisch deel, waarbij Israël de zeggenschap krijgt over de joodse wijk en joodse heiligdommen. De Palestijnen zouden de zeggenschap krijgen over de rest van het ommuurde stadsdeel. Bij de behandeling van dit akkoord in de Knesset viel de regering Netanyahu omdat men het niet eens kon worden over de uitvoering ervan. Intussen zijn we 13 jaar verder en is er van het Wye akkoord niets terechtgekomen. Israël beschuldigt de Palestijnen ervan het vredesoverleg stelselmatig te hebben gesaboteerd en dat zij er uiteindelijk verantwoordelijk voor zijn dat de besprekingen zijn stilgelegd.

Landjepik
Dat Israël op grote schaal doorgaat met het onteigenen en bouwen van nederzettingen op Palestijns grondgebied wordt door de Israëlische regering gezien als een “legitieme” activiteit, terwijl de protesten hiertegen worden afgeschilderd als zijnde “terroristisch”. Onlangs is uitgelekt dat president Netanyahu in een vertrouwelijk gesprek heeft gezegd dat Israël zo snel mogelijk veel nederzettingen in de bezette gebieden moet realiseren omdat deze gebieden later, wanneer de vredesbesprekingen weer worden hervat, een nieuw ijkpunt zullen zijn om Israëlisch grondgebied vast te stellen. Inmiddels is er al zoveel grond onteigend dat er van Palestina niet veel meer over is dan een paar wijken in een “Groot Israël”.

VN lidmaatschap laatste poging
Dat de Palestijnse president Abbas afgelopen week het lidmaatschap van de Verenigde Naties heeft aangevraagd moet dan ook gezien worden als een “laatste poging” om Palestina überhaupt als “land” te kunnen laten voortbestaan. De beschuldiging van president Netanyahu dat de Palestijnen een eigen land willen met “oorlog” raakt kant noch wal. Het zijn de Zionistische ´Joden´ die door hun agressieve nederzettingenbeleid oorlogszuchtig zijn en Palestina van de kaart willen doen verdwijnen.

Religieuze Joden
Het overgrote deel van de religieuze joden is faliekant tegen het expansieve beleid van de Zionistische regering. Regelmatig houden zij grote demonstraties, in zowel Israël als de Verenigde Staten. Deze demonstraties bereiken de Westerse bevolking niet omdat de media hier geen aandacht aan besteden. De door het Westen als een “aartsvijand” van Israël bestempelde premier van Iran, Mahmoud Ahmadinejad, onderhoudt de beste betrekkingen met deze religieuze joden en wordt regelmatig met veel eerbetoon door hen ontvangen. Ook hieraan wordt in de Westerse media geen aandacht geschonken, wat overigens niet zo verwonderlijk is. Het overgrote deel van de Westerse persbureaus is namelijk in handen van de Zionistische Wall Street Bankiers. Het zijn deze bankiers die Israël financieren, de Westelijke publieke opinie beïnvloeden en hun wil opleggen aan de Amerikaanse en Europese regeringen, waaronder Nederland.

Het is daarom dat onze “eigen” Zionistische Minister van Buitenlandse Zaken, Uri Rosenthal, zich tegen een volwaardig Palestijns lidmaatschap van de Verenigde Naties zal verzetten. De Amerikaanse regering heeft al laten weten hun vetorecht te gebruiken om de plannen van president Abbas te dwarsbomen.

Bron: http://www.gewoon-nieuws.nl/2011/09/zionisten-bedreigen-wereldvrede/#.TqImh-uFLAI

Advertisements